Protokół z zebrania TPS

7.12.21 Protokół z zebrania TPS

Kilka miesięcy temu, mój dobry znajomy organizował Wesele swojego syna w Wisełce....

Prezes Jarosław Ptaszek na posiedzeniu Zarządu TPS w dniu 7.12.2021 powiedział, że Członkowie TPS i Wspólnoty Gruntowej oraz Mieszkańcy Stężycy powinni Wspólnie Promować Stężycę i Wyspę Wisłę:

 

„Kilka miesięcy temu, mój dobry znajomy organizował Wesele swojego syna w Wisełce, za które zapłacił wraz z poprawinami po 280 zł. od osoby( ceny na WW były niższe). Poinformowałem go, że wiem iż jakość obsługi i jakość oraz estetyka potraw w Kompleksie Wyspa Wisła jest na dobrym poziomie, że Kompleks Wyspa Wisła jest własnością TPS i Wspólnoty Gruntowej i Patriotycznym Obowiązkiem dla wszystkich Stężyczan powinno być, żeby dać zarobić Dzierżawcy, który wydzierżawił od TPS Kompleks Wyspa Wisła, żeby ten Kompleks się utrzymał i był dalej w rękach Stężyczan.

Organizując imprezy w kompleksie Wyspa Wisła, można też pochwalić się Rodzinie, jak piękny obiekt wspólnie Mieszkańcy Stężycy wybudowali.

Kompleks Wyspa Wisła jest jedną z największych w Polsce inwestycji, które zrealizowała Organizacja Pożytku Publicznego, czyli Towarzystwo Przyjaciół Stężycy, przy znacznym wsparciu Wspólnoty Gruntowej i Mieszkańców Stężycy.

 

Z tej inwestycji, którą projektował Czesław Bielecki - jeden z najwybitniejszych polskich architektów, wszyscy Mieszkańcy Stężycy mogą być dumni.

 

Dlatego uprzejmie proszę Wszystkich Państwa, żebyście byli Ambasadorami Kompleksu WW i przekazywali te informacje wszystkim swoim: Znajomym, Przyjaciołom, Rodzinie”.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA TPS 07.12.21r.

W dniu 7 grudnia odbyło się zebranie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Stężycy.

W trakcie spotkania został przyjęty następujący porządek obrad:

 

1.       Informacje o działalności English Club

2.       Działania TPS wraz z Mieszkańcami dla rozwoju Stężycy

3.       Informacja o końcu kadencji obecnego zarządu dn.30.07.2022roku i planach na przyszłość.

4.       Spotkanie opłatkowe z członkami i miłośnikami TPS w Święto Trzech Króli 06.01.2022

 

W związku ze zbliżającym się końcem 2021 roku, Prezes TPS Jarosław Ptaszek przedstawił informacje podsumowujące działalność TPS.  

 

Ad 1. Bank BNP PARIBAS przyznał kwotę 50 tys. złotych na działalność English Club w szkole podstawowej w Stężycy. English Club uczy dzieci języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej i z Przedszkola w Stężycy. Resztę kwoty niezbędnej na działalność Clubu pokrywa Rodzina Ptaszków. Dyrektor szkoły Pan Marek Błachnio stwierdził, że przybywa uczniów korzystających z tej formy dodatkowego szlifowania wiedzy z jez. angielskiego. Formy nauki są różnorodne, bo oprócz typowych spotkań edukacyjnych organizowane są wyjazdy integracyjne do Warszawy, gdzie odbywają się zajęcia. Organizowane są także obozy wakacyjne językowe dla najlepszych, i spotkania integracyjne z rówieśnikami z innych krajów, aktualnie ze względu na pandemię w formie zdalnej .

 

Ad 2. Na ostatnim Walnym Zebraniu TPS w dn. 26.07.2021, zadaliśmy zebranym pytanie, co moglibyśmy wspólnie zrobić aby Mieszkańcy Stężycy jak najlepiej wykorzystali swój potencjał  i żeby Stężyca była dobrym miejscem do życia.

Chcemy poznać najważniejsze potrzeby i cele poprzez dialog i konsultacje z Mieszkańcami, aby wyznaczyć dla TPS nowy kurs na miarę nowych czasów.

Prezes  TPS Jarosław Ptaszek przedstawił pomysły Zarządu i Członków TPS oraz Mieszkańców Stężycy i co do tej pory udało się wspólnie zrealizować:

 

1.       Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Stężycy:

Jarosław Ptaszek, Prezes Zarządu TPS oraz Zbigniew Urban, Członek Zarządu TPS spotkali się w dn. 26 maja b.r. ze Zbigniewem Chlaściakiem, Wójtem Gminy Stężyca.

W trakcie spotkania przedstawiono Panu Wójtowi różne bariery architektoniczne w Stężycy z prośbą o podjęcie działań w celu ich usunięcia. Część tych barier dotyczy drogi powiatowej przy ul. Królewskiej i Dęblińskiej (dawna droga 801). Wykaz barier przy tej drodze został przesłany do Pana Starosty, z prośbą o ich usunięcie przy okazji jej modernizacji zaplanowanej na bieżący i następny rok.

Prezes TPS Jarosław Ptaszek oznajmił zebranym, że  w ramach poprawy infrastruktury dla osób niepełnosprawnych w Stężycy, przeprowadził  również rozmowy z ks. Proboszczem Edwardem Konarskim, który obiecał wykonać podjazd dla osób niepełnosprawnych do Klasztorku, oraz z Panią Elżbietą Chlaściak,  Dyrektorem Banku BS, która zapewniła, że planowany jest remont budynku banku i przy tej okazji bariery architektoniczne zostaną zlikwidowane.

 

2.       Uniwersytet Trzeciego Wieku propozycja przyłączenia się do UTW w Rykach:

Prezes TPS przeprowadził rozmowy z Prezeskami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rykach i w Puławach.

W Rykach na razie brak lokalu, żeby przyjmować nowych Członków, natomiast Pani Józefa Jantura - Prezes UTW z Puław ( tel. 508 497 502) serdecznie zaprasza wszystkich chętnych ze Stężycy do zapisywania się w poczet członków do Puław, gdzie oferują wiele ciekawych spotkań, warsztatów i szkoleń . Bliższe informacje można znaleźć na stronie: utw.pulawy@wp.pl;

 

3.       Nowy wygląd strony internetowej TPS:

Od pewnego czasu w przebudowie jest strona TPS, tak aby była bardziej przyjazna, łatwa w obsłudze, a jednocześnie nowoczesna. W trakcie opracowania są materiały pozyskane od Kol. Grażyny Kurek. Pan Jarosław Frąckiewicz, nasz Historyk również zadeklarował swoją pomoc
i obiecał podzielić się swoimi materiałami .

Zapraszamy wszystkich chętnych do przesyłania ciekawych materiałów/informacji o Stężycy, które moglibyśmy zamieszczać na stronie TPS.

 

4.       Aktywny facebook TPS:

Zarząd TPS wyraził zgodę, aby dać dostęp do facebooka TPS i do strony internetowej TPS (która jest teraz w przebudowie) wszystkim chętnym członkom Zarządu TPS. Zapraszamy do współpracy szczególnie p. Michała Sobiechowskiego  i Anitę Oleksy do współpracy w budowaniu naszej strony i facebooka, udostępniania ciekawych zdjęć i informacji dotyczących działalności TPS oraz samej Stężycy.

Aktualnie działa Instagram TPS, który prowadzi p. Magdalena Woźniakowska, natomiast Facebook TPS będzie prowadził Piotr Górecki. Obydwie osoby są członkami TPS.

 

5.       Spotkania z ciekawymi ludźmi organizowane przez TPS:

Jesteśmy na etapie wyboru interesujących tematów spotkań, debat, czy prezentacji którymi mogą  być „Komunikacja bez przemocy, mówienie językiem korzyści, uczenie pracy zespołowej, jak radzić sobie ze stresem, jak się relaksować po pracy, jak szybko robić notatki, jak szybko czytać, jak się uczyć/techniki zapamiętywania, bezpieczeństwo na drodze, kreatywne myślenie poza schematami, koła zainteresowań ”.

Innym blokiem tematycznym może być „nowoczesna edukacja szkolna, edukacja ekologiczna ( wpływ palenia plastikiem w domach na zdrowie ), biotechnologia”.

Prof. W. Oleszek przedstawił Zarządowi propozycje interesujących szkoleń i spotkań dla: Dzieci, Młodzieży i Mieszkańców Stężycy.

Wybór należy do Mieszkańców Stężycy z kim najchętniej chcieliby się spotykać ? Czekamy na propozycje Mieszkańców Stężycy do akceptacji Zarządu TPS.

 

6.       Organizacja Debat Oxfordzkich dla Młodzieży i Mieszkańców Stężycy:

Do tej pory odbyło się  już 5 debat prowadzonych dla 23 osób z 8 klas – sponsorem Debat jest Pan Jacek Ptaszek.

Ostatnia przeprowadzona debata w Kompleksie Wyspa Wisła miała miejsce w dniu 14.08.2021r.

Dochodzą do nas głosy, że w Debacie chciałoby wziąć więcej osób, ale informacja o terminie spotkań powinna być podawana wcześniej i być bardziej rozreklamowana.

 

7.       Nowoczesna edukacja dzieci i młodzieży

Plany nauki dzieci i młodzieży w Stężycy w oczekiwanych zawodach przyszłości: robotyce i  programowaniu.

 

8.       Sportowy tryb życia mieszkańców:

Zachęcanie dzieci, młodzieży i mieszkańców Stężycy do zakładania drużyn zespołowych: siatkówki, koszykówki, tenisa, badmintona, rugby (Mirek Mańkowski), gimnastyka przy tańcu, nordic walking.

Należy rozeznać możliwości pozyskiwania środków na krzewienie kultury fizycznej i  propagowanie zdrowego stylu życia.

 

 

 

9.       Sztafeta Pokoju Thriathlon:

W dn. 15.08.2021 została zorganizowana w Kompleksie Wyspa Wisła, Sztafeta Pokoju Thriathlon,  przez Zarząd TPS, Starostę Powiatu Ryki, Wójta Gminy Stężyca pod Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego.

 

10.   Rondo Towarzystwa Przyjaciół Stężycy:

Do Marszałka Województwa Lubelskiego, został zgłoszony wniosek, aby nowe rondo na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 801 i drogi powiatowej (ul. Rokicka) nazwano Rondem Towarzystwa Przyjaciół Stężycy, organizacji która tak wiele zrobiła dla dobra i rozwoju Mieszkańców i Gminy Stężyca.  Marszałek przekazał ten wniosek do zaopiniowania przez Radę Gminy Stężyca - czekamy na jego wynik.

 

11.   Łącza Internetowe w Stężycy:

Po rozeznaniu sytuacji w tym temacie oraz  otrzymanych informacji, które wpłynęły do Zarządu wynika, że nie ma problemów z szybkością łączy Internetowych w Stężycy.

 

12.   Rozwój kultury poprzez śpiew :

Kol. Maria Wasilewska zaproponowała , aby w ramach  TPS rozwijać kulturę poprzez śpiew.
Mamy Chór Seniora Zorza, zespół Kaki. Trzeba zebrać chętnych i podać konkretną propozycję.

 

13.   Braki oświetlenia ulicznego:

Zgłaszane są braki w oświetleniu ulicy Krzywej, części ulicy Rokickiej i Franciszkańskiej. Przedstawiono ten problem do zajęcia się przez Gminę. Wójt, Pan Zbigniew Chlaściak, złożył wniosek do Programu Polski Ład i Gmina, z którego Stężyca otrzymała duże dotacje na wymianę lamp sodowych na ledowe. Przy tej okazji postawione zostaną nowe słupy i problem w następnym roku powinien zniknąć.

 

14.   Ścieżka rowerowa przy Jednostce Wojskowej:

Prezes TPS  rozmawiał w  sprawie wybudowanie ścieżki rowerowej po lewej stronie dawnej drogi 801 od Jednostki Wojskowej do obwodnicy Stężycy z Panem Dariuszem Szczygielskim, Starostą Powiatu Ryki i wysłał oficjalne pismo do Pana Starosty w tej sprawie. Kolega Karol Zagożdżon, Członek Zarządu TPS i Radny Powiatowy obiecał wspierać ten wniosek.

 

15.   Droga  na przedłużeniu ul. Leśnej i Klasztornej:

Ten temat został przedstawiony Panu Wójtowi, który stwierdził , że jest duża szansa, że Gmina Stężyca w lutym/marcu 2023 r. otrzyma dotacje na ul. Zieloną i Senatorską i wówczas będzie duże prawdopodobieństwo położenia asfaltu także obok Klasztorka.

 

16.   Książka „Kontynuacja Historii Stężycy”

Dalsze prace nad Książką „Kontynuacja Historii Stężycy”, która powstaje przy udziale Zespołu z TPS, kierowanego przez kol. Annę Wąsiewską składającego się z Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej TPS. Trzeba ustalić Harmonogram prac.

 

17.   Składki na TPS :

Zgłoszona została propozycja, aby składki na TPS były dobrowolne. Jeśli będzie taka wola większości członków TPS, wówczas  na najbliższym Walnym należy zmienić Statut TPS.

 

18.   Remont pomnika w/w Wersa ?

Kto może wyremontować pomnik w/w Wersa ? Czy na ten cel można otrzymać dotacje np.: od p. Wojewody ?

 

 

19.   Tekst na tablicy pamiątkowej przy wejściu do Kompleksu Wyspa Wisła:

Istnieje konieczność uzgodnienia  tekstu, który będzie umieszczony na tablicy pamiątkowej w Kompleksie Wyspa Wisła. Zarząd TPS wstępnie omówił ten temat. Tekst winien zawierać informacje o inicjatorach budowy czyli towarzystwie TPS i Wspólnocie Gruntowej, o pracy społecznej mieszkańców Stężycy, o całkowitej wartości inwestycji, a także wartości otrzymanych dotacji i pozostałych środków.

Następnie trzeba będzie zebrać oferty, przeprowadzić negocjacje cenowe, wybrać wykonawcę i zlecić wykonanie tej tablicy.

 

20.   Podziękowania:

Szczególne podziękowania ze strony Zarządu TPS składamy na ręce Kol. Jarosława Frąckiewicza za zorganizowanie zbiórki pod cmentarzem w dniu 1 listopada 2021roku,  na odnowę szczególnie wartościowych nagrobków. W tym roku na kweście zebrano 5617zł. Wyremontowano i sfinansowano pomnik z piaskowca Pana Jana Wysoczyńskiego z 1903 roku, oraz ażurowy krzyż metalowy.

 

21.   Dotacja dla Gminy:

Wójt p. Zbigniew Chlaściak poinformował nas kilka dni wcześniej, że Gmina  otrzymała dotację w wysokości  9 mln 80 tys. zł na:

-  wymianę lamp z oświetlenia ulicznego Gminy na lampy ledowe, co w efekcie spowoduje duże  oszczędności w zużyciu energii i kosztach serwisu (oszczędności w kosztach energii
i eksploatacji będzie można przeznaczyć na kolejne inwestycje)

- budowę nowych dróg na terenie naszej Gminy

- nawierzchnię tartanową na stadionie dla rozwoju lekkoatletyki.

Jarosław Ptaszek – Prezes, poinformował Zarząd TPS, że cały czas prowadzone są wspólnie z Panem Zbigniewem Chlaściakiem, wójtem Gminy , rozmowy w temacie budowy zbiornika retencyjnego o pow. lustra wody pow. 100 ha pomiędzy Dęblinem i Prażmowem, i że jest duża szansa na jego realizację w perspektywie następnych kilku lat.

 

Ad 3.  W lipcu br. upływa kadencja obecnego Zarządu TPS i odbędą się wybory nowego Zarządu:

- Kol. Jarosław Ptaszek – Prezes Zarządu TPS, poinformował Zarząd, że pełni tę funkcję już trzecią kadencję, w trakcie których razem wybudowaliśmy Kompleks Wyspa Wisła, zrealizowaliśmy wiele ciekawych inicjatyw. Pan J.Ptaszek nie planuje kandydować po raz czwarty na funkcję Prezesa, ale  chętnie będzie pomagał/doradzał swojemu następcy.

Dotychczasowy Zarząd gorąco apeluje szczególnie do pokolenia młodszych członków i miłośników TPS do aktywnego włączenia się do prac realizowanych w ramach naszej działalności tak, aby w przyszłości część Zarządu TPS mogła przekazać tzw. ‘pałeczkę pokoleniową’.

Razem możemy zrobić bardzo wiele dla dobra i rozwoju Stężycy i jej Mieszkańców.

 

Ad 4. Prezes wraz z członkami Zarządu TPS serdecznie zapraszają członków i sympatyków TPS na spotkanie opłatkowe w Święto Trzech Króli tj. 6 stycznia 2022 roku o godzinie 15 na Wyspa Wisła.

Na tym spotkaniu nie będziemy się dzielić wszyscy ze wszystkimi opłatkiem, tylko opłatek będzie rozniesiony do wszystkich Uczestników tego spotkania.

Jak co roku na spotkanie zapraszamy Chór Seniora Zorza oraz znanych Artystów: Pana Michała Pastuszaka i Martynę Kozłowską, z którymi będziemy razem śpiewali kolędy i się radowali.

 

Ostateczną decyzję o spotkaniu opłatkowym podejmiemy w okolicach Świąt Bożego Narodzenia,

biorąc pod uwagę sytuację pandemiczną w Polsce.